Wilt U Asbest Laten Verwijderen? Alles Wat U Moet Weten Over Asbestverwijdering

Wij zijn gespecialiseerd in het verwijderen van asbest daken vanaf 250m2

Tegenwoordig hebben steeds meer woningeigenaren te maken met de aanwezigheid van asbest in hun woning. Ondanks dat het al sinds 1993 verboden is als bouwmateriaal, is asbest tot die tijd veel toegepast vanwege de isolerende en brandwerende eigenschappen. Blootstelling aan asbestvezels kan echter tot zeer ernstige gezondheidsproblemen leiden. Het is daarom van groot belang dat particulieren zich bewust zijn van de risico’s en asbest op een professionele manier laten verwijderen. In dit uitgebreide artikel leest u als particulier alles over het herkennen, inventariseren en laten verwijderen van asbest. We leggen het volledige proces stap voor stap uit, inclusief de gemiddelde kosten per vierkante meter. Ook gaan we in op de regelgeving rondom particuliere asbestverwijdering. Lees snel verder voor alle informatie die u nodig heeft!

Wat is Asbest en Waarom is het Gevaarlijk?

Laten we beginnen met de basis: wat is asbest nou precies en waarom is blootstelling eraan zo riskant? Asbest is de verzamelnaam voor een aantal van nature voorkomende silicaten met een vezelstructuur. De meest voorkomende soorten asbest zijn:
 • Chrysotiel (wit asbest)
 • Amosiet (bruin asbest)
 • Crocidoliet (blauw asbest)
 • Elk met een iets andere chemische samenstelling, maar allemaal met vergelijkbare risico’s. Asbest kan worden ingedeeld in twee hoofdcategorieën:

  Hechtgebonden asbest

  Hierbij zijn de asbestvezels stevig verankerd in bijvoorbeeld cement, kunststof of asfalt. Voorbeelden zijn golfplaten, gevelbekleding en vloertegels van asbestcement. Bij intact materiaal komen normaal gesproken geen vezels vrij.

  Niet-hechtgebonden asbest

  Dit betreft losse asbestvezels of zwakke binding aan het dragermateriaal. Spuitasbest op zolders en diverse isolatiematerialen vallen hieronder. Hier komen makkelijk vezels vanaf die verspreiden. Het gevaar van asbest zit hem in de losse microscopisch kleine vezels die vrijkomen bij beschadiging of verwerking. Als deze worden ingeademd kunnen ze diep doordringen in de longen. De scherpe vezels veroorzaken een chronische ontstekingsreactie in het longweefsel met verschillende mogelijke ziektes als gevolg:
 • Asbestose – Vernauwing en verlittekening van de longen
 • Mesothelioom – Zeer agressieve vorm van kanker in long- of buikvlies
 • Longkanker – Verhoogde kans door combinatie van asbest en roken
 • Omdat het lichaam asbestvezels niet kan opruimen, zijn deze ziektes vrijwel altijd fataal. Het risico is sterk afhankelijk van het soort asbest, de mate van blootstelling en andere factoren. Toch is elke hoeveelheid ingeademde asbestvezels potentieel schadelijk. Preventie door asbestverwijdering en het vermijden van contact is dus van groot belang. Nu we weten wat asbest is en waarom het gevaarlijk is, laten we kijken hoe u het kunt herkennen in uw woning.

  Asbest Herkennen in Uw Woning

  Asbest is vanaf 1993 verboden als bouwmateriaal, maar kan nog veelvuldig voorkomen in oudere woningen. Hier een aantal tips om verdachte asbesthoudende materialen op te sporen:

  Golfplaten uit asbestcement

  Golfplaten van asbestcement zijn tot begin jaren 80 veel toegepast als dakbedekking van schuren en aanbouwen. Kenmerkend is de grijze kleur en de golvende structuur. Controleer golfplaten op scheuren en breuken; hier kunnen asbestvezels vrijkomen.

  Gevel- en binnenwandplaten

  Asbestcement werd ook gebruikt voor grote gevelpanelen en binnenwandplaten. Dit is vaak te herkennen aan de grove structuur en grijze kleur. Soms hebben de platen een rijnolie-achtige geur. Let op beschadigingen en gebroken randen.

  Vloertegels

  In oudere woningen zijn vloeren soms bedekt met vinyl, PVC of linoleum tegels. De lijm hieronder kan asbest bevatten. Bij het verwijderen komen dan gevaarlijke asbestvezels vrij. Laat dit altijd testen.

  Spuitasbest

  Tot eind jaren 80 werd spuitasbest veel gebruikt als brandwerende isolatie op zolders en rond leidingen. Kenmerkend zijn de ruwe, grijze ‘schuimlaag’ en stofdeeltjes op de bodem. Spuitasbest is losgebonden en dus riskant.

  Dakleien

  Asbesthoudende leien zijn nauwelijks te onderscheiden van gewone leien. Laat daarom altijd onderzoek doen als u vermoedt dat uw woning nog originele dakleien heeft uit de bouwperiode.

  Andere asbesthoudende materialen

 • Kitten, coating en tegellijm
 • Vensterbanken
 • Stopverf op basis van asbest
 • Isolatiemateriaal rond leidingen en ketels
 • Kortom, asbest kan overal in huis voorkomen. Als u vermoedt dat er asbest zit laat dan asbestinventarisatie uitvoeren door experts. Zij kunnen met visuele inspectie en materiaalanalyses asbest houdende bouwmaterialen opsporen.

  Het Proces van Asbestverwijdering

  Nu we weten wat asbest is en hoe we het kunnen herkennen, laten we kijken hoe het professioneel saneren ervan in zijn werk gaat. We behandelen de asbestinventarisatie en de daadwerkelijke verwijdering door gespecialiseerde bedrijven.

  Asbestinventarisatie: Waarom en Hoe

  Voordat asbest in een pand verwijderd kan worden moet eerst een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt gedaan door gespecialiseerde asbestinventarisatiebureaus. Waarom is een asbestinventarisatie verplicht? Ten eerste brengt het alle asbesthoudende materialen gedetailleerd in kaart. Hierdoor kan Asbestverwijderspecialist gericht en efficiënt te werk gaan. Ook bepaalt het inventarisatierapport de urgentie en volgorde van verwijdering op basis van risicoklasse. Daarnaast is het een wettelijke verplichting om de hoeveelheid en locaties van asbest vast te leggen voordat tot sanering kan worden overgegaan. Dit zorgt voor een zo veilig mogelijk verwijderingsproces. Hoe verloopt een asbestinventarisatie? Een erkend asbestinventariseerder doorloopt de volgende stappen:
 • Uitgebreide visuele inspectie van alle ruimtes, kelders, kruipruimtes en zolder
 • Met analyse-apparatuur stalen nemen van verdachte materialen
 • Asbestverdachte monsters opsturen voor laboratoriumanalyse
 • Locaties en hoeveelheden van asbest in kaart brengen
 • Inschatting maken van hechtgebondenheid en risicoklasse
 • Foto’s maken ter bewijslast en duiding van materialen
 • Aan het einde van het onderzoek ontvangt u een uitgebreid asbestinventarisatierapport met daarin:
 • Een plattegrond met alle asbestlocaties
 • Foto’s van de geïdentificeerde asbesthoudende materialen
 • Een analyse van het asbesttype en de hechtgebondenheid
 • Een risicoklasse van laag, midden of hoog per materiaal
 • Een professional advies over verwijdering of beheersmaatregelen
 • Dit asbestinventarisatierapport is de basis voor verdere verwijdering en moet te allen tijde op locatie aanwezig zijn tijdens het verwijderingsproces. De kosten voor een complete asbestinventarisatie liggen tussen de €450 en €950 voor een gemiddelde woning. Dit is afhankelijk van de grootte, bouwperiode en asbestverdenking.

  Verwijderen van Asbest: Het Proces

  Met een asbestinventarisatierapport kan de daadwerkelijke sanering en verwijdering van asbest door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd. Wat is hierbij het proces en welke stappen doorlopen asbestverwijderingsbedrijven?
  1. Voorbereiding werkplek – Het afsluiten en beschermen van alle te saneren ruimtes met lucht- en vuilsluis. Neerzetten machines voor afzuiging en ontsmetting.
  2. Inrichten werkruimte – Plaatsen decontaminatie-unit en negatieve druk. Medewerkers dragen beschermende pakken in asbestvrije zone.
  3. Fixeren van asbest – Asbesthoudende materialen bevochtigen met PVA-lijm. Voorkomt verspreiding van vezels.
  4. Verwijderen en verpakken – Voorzichtig verwijderen van asbest en direct dubbel verpakken in speciale asbestzakken.
  5. Afvoer asbestafval – Gespecialiseerde afvoer en verwerking van asbest volgens wettelijke richtlijnen.
  6. Eindcontrole en vrijgave – Onafhankelijk laboratorium doet luchtcotentrole. Na goedkeuring certificaat van asbestvrij.
  Dit uitgebreide proces zorgt ervoor dat asbest op een veilige manier verwijderd wordt zonder verspreiding van vezels of gezondheidsrisico’s. Het is daarom van groot belang dat particulieren asbestverwijdering altijd overlaten aan gecertificeerde bedrijven. Zelf aan de slag gaan is levensgevaarlijk. Nu duidelijk is hoe het asbestverwijderingsproces eruit ziet, kijken we naar de bijbehorende kosten als particulier.

  Kosten van Asbestverwijdering

  Wat zijn de gemiddelde kosten van asbestverwijdering door een gespecialiseerd bedrijf? We zetten hier de belangrijkste prijsfactoren op een rij:
 • Type asbest – Hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest
 • Hoeveelheid asbest – Totaal asbesthoudend oppervlak in m2
 • Bereikbaarheid – Gemakkelijk of lastig te bereiken locaties
 • Extra maatregelen – Benodigde isolatie en ontsmetting
 • Asbestverwijderspecialist bepaalt de prijs aan de hand van de verwachte benodigde tijd, materialen en het risicoprofiel. Maar laten we kijken naar de gemiddelde kosten per m2 voor verschillende asbesthoudende materialen:
  Materiaal Gemiddelde prijs per m2
  Golfplaten verwijderen €35 – €85
  Gevelplaten verwijderen €65 – €95
  Dakleien verwijderen €95 – €150
  Binnenwand/plafondplaten verwijderen €55 – €75
  Vloertegels inclusief lijm verwijderen €45 – €65
  U ziet dat de prijs per m2 sterk verschilt op basis van het soort asbest. Niet-hechtgebonden asbest zoals spuitasbest is over het algemeen duurder om te verwijderen dan een stabiel gebonden golfplaat. De totale prijs hangt natuurlijk af van de asbesthoudende oppervlakte in uw woning. Ter indicatie, voor een gemiddelde eengezinswoning zijn globaal deze kosten:
 • 50 m2 asbest verwijderen – €3.000 – €5.500
 • 100 m2 asbest verwijderen – €5.500 – €9.500
 • 200 m2 asbest verwijderen – €9.000 – €15.500
 • Houd er rekening mee dat de uiteindelijke prijs van asbestverwijdering maatwerk is op basis van het inventarisatierapport. Om vooraf zekerheid te hebben over de kosten, raden wij aan om altijd een vrijblijvende offerte op maat aan te vragen bij meerdere erkende asbestverwijderingsbedrijven. Vergelijk deze offertes om de beste prijs-kwaliteit verhouding te vinden.

  Regelgeving en Particuliere Asbestverwijdering

  Mag u als particulier eigenlijk zelf asbest verwijderen? Dit is onder bepaalde voorwaarden toegestaan:
 • Voor maximaal 35 m2 niet-hechtgebonden asbest
 • Meld dit minimaal 4 weken vooraf bij uw gemeente
 • Volg de wettelijk voorgeschreven asbestverwijderingsmethode
 • Lever asbestafval in dubbel verpakt in bij een erkende verwerker
 • Komt u niet aan deze voorwaarden, dan bent u verplicht een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Asbestverwijderspecialist.nl is zo’n gecertificeerd bedrijf. Dit raden we sowieso sterk aan, omdat zelf asbest verwijderen als particulier niet zonder risico is. Zelfs met de juiste beschermingsmiddelen kan het verkeerd gaan door:
 • Onzichtbare verspreiding van asbestvezels tijdens verwijdering
 • Gebrek aan juiste ruimte-isolatie en ontsmetting
 • Verkeerde afvoer en verwerking van asbestafval
 • Laat asbestverwijdering daarom altijd over aan getrainde professionals om blootstelling te voorkomen. Zij beschikken over de juiste ruimten, apparatuur, beschermingsmiddelen en procedures om asbest op de veiligst mogelijke manier te verwijderen.

  Asbestverwijdering en hypotheek, verzekering of verkoop

  Als particulier met asbest in huis heeft u wellicht nog andere zaken waar u rekening mee moet houden, zoals een hypotheek, verzekeringen of verkoop van de woning. Wat zijn hierbij de aandachtspunten?

  Asbest en hypotheek

  Banken kunnen terughoudend zijn met het verstrekken van een hypotheek als een woning nog asbest bevat. Redenen hiervoor zijn:
 • Gezondheidsrisico’s voor bewoners
 • Kans op waardedaling van de woning
 • Hogere verzekeringspremie
 • Kosten voor verwijdering op termijn
 • Gelukkig zijn er banken die begrip hebben voor de asbestproblematiek en bereid zijn hier rekening mee te houden. Overleg altijd eerlijk over de asbestsituatie. Verwijdering voor de hypotheekaanvraag vergroot de kans op goedkeuring.

  Asbest en verzekeringen

  Ook bij het afsluiten van verzekeringen voor de woning speelt de aanwezigheid van asbest mee, met name voor de opstal- en inboedelverzekering. Verzekeraars zien asbest als verhoogd risico vanwege:
 • Kans op brand door beschadigde asbest
 • Gezondheidsschade bij vervuiling na waterschade
 • Mogelijke waardedaling van de woning
 • Geef openheid over asbest tijdens het aanvragen van verzekeringen. Bij verwijdering van alle asbesthoudende materialen vervalt het risico en daarmee vaak ook de geschorste dekking.

  Asbest en verkoop van de woning

  Asbest heeft ook impact bij verkoop van de woning. Potentiële kopers zijn vaak huiverig voor asbest vanwege de risico’s en hoge verwijderingskosten. Verkopers zijn wettelijk verplicht om alle asbest in de woning te melden aan kopers. Laat voorafgaand aan verkoop daarom altijd een asbestinventarisatie uitvoeren en de hoogste prioriteit asbest verwijderen. Dit vergroot de kans op een goede verkoopprijs aanzienlijk. Kopers voelen zich zekerder als ze weten dat de woning grotendeels asbestveilig is.

  Conclusie asbest verwijderen voor particulieren

  We hopen dat we u met dit uitgebreide artikel volledig hebben geïnformeerd over asbest laten verwijderen als particulier. De belangrijkste punten op een rij:
 • Laat bij een asbestvermoeden altijd inventarisatie uitvoeren door professionals
 • Asbestverwijdering is specialistisch werk, laat dit over aan gecertificeerde bedrijven
 • Vraag offertes op maat aan bij meerdere bedrijven voor de juiste prijs
 • Verwijder prioriteit asbest voor hypotheek, verzekering of verkoop van de woning
 • Voorkom risico’s en probeer nooit zelf asbest te verwijderen
 • Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Aarzel dan niet om Asbestverwijderspecialist te raadplegen. Zij helpen u graag verder met advies op maat voor uw persoonlijke situatie. Uw gezondheid staat voorop.

  Muko Montage is een begrip in Asbestsanering

  Het is algemeen bekend dat asbest slecht is voor uw gezondheid. Asbestsanering mag alleen door gecertificeerde bedrijven worden gedaan. Muko Montage is al jaren een begrip als het gaat om asbestsanering. In 2 dagen hebben wij een compleet nieuw dak geplaatst. Eventueel inclusief zonnepanelen!

  Wilt u uw stal, loods of bedrijfshal (minimum oppervlak 250 m²) voorzien van een dak zonder asbest? Vraag dan vandaag nog een offerte aan. Uiteraard kunt u ook meer informatie aanvragen.

  Wat kunt u van ons verwachten?

  Wij zorgen voor de sloopvergunning

  Om te mogen slopen heeft u een sloopvergunning nodig. Muko Montage neemt deze zorg uit handen door dit voor u te regelen. Het voordeel voor u is dat alles goed is geregeld.

  Snel, veilig en milieuvriendelijk

  Wij hebben jarenlange ervaring in asbestsanering. De asbest wordt veilig, vakkundig en milieuvriendelijk uitgevoerd. Dit alles volgens de Nederlandse wetgeving.

  Binnen 2 dagen een compleet nieuw dak

  In 2 dagen heeft u weer een compleet nieuw dak. De eerste dag zal het asbest worden verwijderd en op dag 2 zullen wij de nieuwe beplating bevestigen.

  Wij stellen de inventarisatierapporten op

  Uit het asbestinventarisatierapport blijkt op welke plekken in het gebouw asbesthoudende materialen zitten. In de rapportage moeten alle materialen en relevante informatie staan.

  Complete renovatie mogelijk

  Naast het verwijderen van asbest kunt u bij Muko Montage ook uw gehele stal en/of loods laten renoveren. Het zal er weer zo goed als nieuw uitzien.

  (On)geïsoleerde panelen en/of vezelcement golfplaten

  Muko Montage heeft diverse soorten beplating om uw nieuwe dak mee te dekken. U kunt uw dak bijvoorbeeld bedekken met geïsoleerde of ongeïsoleerde beplating.

  Benieuwd naar onze professionele werkwijze?

  Vrijblijvend een offerte of meer informatie?

  Na kennismaking zullen wij uw wensen omzetten in een plan van aanpak. Nadat alles goed is doorgesproken wordt de offerte opgemaakt.

  Na uw instemming en goedkeuring zullen wij het juiste moment inplannen voor het verwijderen van de asbest en het plaatsen van het nieuwe dak.

  Wij zijn ook gespecialiseerd in zonnepanelen. U kunt er dus voor kiezen deze direct te laten monteren.

  Onze ervaren monteurs werken voor een goed en duurzaam resultaat!

  • privacy Wij respecteren uw privacy en doen niet aan spam!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  2023 © Muko Montage | Asbestverwijder Specialist | Meulunterseweg 89, Lunteren | T: 0318-701719 | E: info@asbestverwijderspecialist.nl